×

Nové zprávy

BIG BEN® SCHOOL, s.r.o.

společnost v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vl. 54215

Vodní ul. 4450/17, 796 01 Prostějov
IČO: 277 17 151, DIČ: CZ27717151

INFOLINKA: 777 562 788
INFOLINKA 2: 774 068 819

ONLINE PŘIHLÁŠKA DO ANGLIČTINY BIG BEN V MŠ

Seznam mateřských škol s výukou BIG BEN pravidelně aktualizujeme...

Přihláška do kurzu onlineve 3 krocích!

Přihlásit se do Angličtiny BIG BEN v mateřské škole je snadné. Zde uvádíme postup pro online registraci. Celý proces lze zvládnout během několika vteřin. Vyskytne-li se nějaký technický či jiný problém, kontaktujte nás na tel. 777 562 788.

VÝBĚR ŠKOLKY

Klikněte na ONLINE PŘIHLÁŠKU a najděte si v seznamu mateřských škol tu Vaši! Pokud Vaše školka v seznamu chybí, případně máte jiný dotaz, poradíme Vám na tel. 777 562 788 nebo na e-mailu.

REZERVACE

Je-li ve Vámi vybraném kurzu volné místo, klikněte na tlačítko ‘Přihláška do kurzu’. Poté se Vám zobrazí online přihláška. Vyplňte prosím požadované údaje a stiskněte ODESLAT.

E-MAIL POTVRZENÍ

Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vám do 24 hodin přijde potvrzovací email. V něm naleznete rekapitulaci přihlášky, údaje k platbě, apod.

Reference

od ředitelek MŠ, učitelek a rodičů...
  • Velmi kladně hodnotím práci lektorky a její přístup k dětem. Spolupráce s jazykovou školou Big Ben je bezprobémová...
    paní ředitelka, MŠ Rumunská, Prostějov
  • Jsme maximálně spokojeni s prací letorky E.Horákové. Její přístup k dětem a způsob výuky je moderní a profesionální...
    paní ředitelka, MŠ Moravská, Prostějov

METODIKA VÝUKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Základní principy jazykové výuky BIG BEN® pro předškolní věk

Základní principy jazykové výuky v předškolním věku

Je zřejmé, že výuka cizího jazyka u malých dětí má svá specifika a vyžaduje tudíž jiné výukové metody než je tomu u dospělých. Děti se nenásilnou a zábavnou formou učí novým slovíčkům, jednoduchým větným spojením, ale i písničkám a básničkám. Snažíme se o co největší názornost ve výuce, používáme mnoha didaktických pomůcek a her, obrázkových plakátů, hraček, obrázkových knížek, apod.

V souladu s Metodikou výuky angličtiny v mateřské škole, kterou ve formě publikace vydal Výzkumný ústav pedagogický v Praze, musí výuka angličtiny u předškolních dětí zejména akceptovat přirozená vývojová specifika dětí této věkové kategorie. Metodika uvádí základní principy jazykové výuky v předškolním věku, kterými se důsledně řídíme.

Schopnost porozumět a individuální přístup

Výuka angličtiny v předškolním věku vychází ze stejného principu, jako když se malé děti učí mateřský jazyk, tj. ještě předtím, než jsou schopny samostatného projevu, jsou schopny rozumět základním významům. Děti reagují na určitý podnět vyslovený v cizím jazyce, aniž by měly samy jakékoli sdělení formulovat. Učitel probouzí motivaci k porozumění mimikou, gestikulací, obrázky nebo loutkami.

Lektor při výuce na děti hovoří cizím jazykem. Mateřský jazyk používá pouze výjimečně, např. aby podpořil sebejistotu dětí nebo aby jim umožnil vyjádřit to, co v cizím jazyce nedovedou.

Využití her a pohybu & Aktivace všech smyslů

Děti se s angličtinou seznamují přirozenou formou pomocí scének, her, soutěží, písniček, povídání a pohybu. V rámci hry se baví, ale zároveň také učí.

Stejně jako si děti osvojují mateřštinu prostřednictvím více-smyslového vnímání, zapojují více smyslů i při výuce angličtiny. Výuku zpestřujeme prostřednictvím manipulačních činností, konstruktivních a grafických činností, smyslových a psychomotorických her a pohybových a hudebních aktivit.

Děti se soustředí zpravidla jen několik minut, proto musí být výuka živá, pestrá a spojená s hrou a pohybem. Aktivity střídáme po pěti až deseti minutách, dle potřeby zařazujeme činnosti podněcující aktivitu a zklidňující činnosti. U dětí zvyšujeme pocit jistoty a sebedůvěry tím, že často zapojujeme aktivity, které jsou jim dobře známé.

Nepřímé učení a rozvíjení představivosti

Děti nerozlišují jazyk od reality, kterou zažívají. Místo klasické výuky se slovy jako prvky proto zapojujeme pohádky, říkanky nebo hádanky, které děti rády napodobují a jazyk si tak osvojují nepřímo.

Děti mají velkou fantazii a gradování příběhů v pohádkách nebo písničkách jim umožňuje pracovat s cizím jazykem stejně jako s mateřštinou.

Častým opakováním děti získávají potřebnou sebedůvěru. Děti potřebují delší čas na to, aby cizí jazyk vstřebaly, dříve než jsou schopny ho aktivně používat. Případný stres z mluvení odstraňujeme pomocí sborového opakování nebo metodou zábavného drilu.

Motivace dětí k učení

Děti ocení individuální pozornost lektora. Důležitou roli při výuce má také pochvala – nejenom za samostatný projev, ale pokud možno již za snahu nebo správnou reakci.

Pochvala hraje důležitou roli při motivaci dětí a podporuje jejich sebedůvěru. Lektor proto děti chválí jednak v průběhu hodiny za každou projevenou snahu, jednak na závěr lekce, kdy za odměnu rozdává obrázková razítka.

TOP
COMPANY NAME
CONTACT US
Dolor aliquet augue augue sit magnis, magna aenean aenean et! Et tempor, facilisis cursus turpis tempor odio putonius mudako empero brutto populius giten facilisis cursus turpis balocus tredium todo.
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

REZERVACE KURZU > děti

Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
VÁMI VYBRANÝ KURZ:

VĚRNOSTNÍ SLEVA 700,- Kč! Student absolvoval kurz Big Ben School v předchozím šk. roce (platí i pro kurzy AJ v MŠ):
ANO     NE

 agree Souhlasím se zpracováním osobních údajů a potvrzuji, že jsem seznámen s informacemi o ochraně osobních údajů. Více na: https://www.big-ben.cz/oou. Smlouvu o výuce a všeobecné podmínky naleznete zde.

Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

REZERVACE KURZU > dospělí

Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
VÁMI VYBRANÝ KURZ:

 agree Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací ZDE.

REZERVACE PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

VÁMI VYBRANÝ TERMÍN:

SLEVA! Navštěvuje dítě kurzy Big Ben ve šk.roce 2015/2016 (platí i v MŠ)?
ANO
NE

NEBO VOLEJTE NA 777 562 788!

REZERVACE KURZU > MŠ
Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.VÁMI VYBRANÝ KURZ:

 agree Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací ZDE.

REZERVACE KURZU > děti
Děkujeme za zájem o jazykový kurz BIG BEN.
ONLINE REZERVACE 2024/2025 bude spuštěna v NEDĚLI 26.5.2024 od 8:30!
Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.
SUMMER CAMP 2016
Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

VÁMI VYBRANÝ TERMÍN:

SLEVA! Navštěvuje dítě kurzy Big Ben ve šk.roce 2015/2016 (platí i v MŠ)?
ANO
NE

NEBO VOLEJTE NA 777 562 788!

SEMINÁŘ, PRE-TESTY 2018
VZHLEDEM K OMEZENÉMU POČTU MÍST PROSÍM POTVRĎTE PŘEDEM SVOJI ÚČAST NA PRE-TESTECH CAMBRIDGE 2018. DĚKUJEME.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

Jméno:

E-mailová adresa:

Přihlašuji se na:

Dotaz:

To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed. Opište kód z obrázku>>>

REZERVACE KURZU > děti
Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

REZERVACE KURZU > děti

Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
VÁMI VYBRANÝ KURZ:

VĚRNOSTNÍ SLEVA 700,- Kč! Student absolvoval kurz Big Ben School v předchozím šk. roce (platí i pro kurzy AJ v MŠ):
ANO     NE

 agree Souhlasím se zpracováním osobních údajů a potvrzuji, že jsem seznámen s informacemi o ochraně osobních údajů. Více na: https://www.big-ben.cz/oou. Smlouvu o výuce a všeobecné podmínky naleznete zde.