×

Nové zprávy

BIG BEN® SCHOOL, s.r.o.

společnost v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vl. 54215

Vodní ul. 4450/17, 796 01 Prostějov
IČO: 277 17 151, DIČ: CZ27717151

INFOLINKA: 777 562 788
INFOLINKA 2: 774 068 819

METODIKA JAZYKOVÉ VÝUKY BIG BEN

7 dobrých důvodů proč své dítě přihlásit na angličtinu!


  • Děti ve většině případů netrpí zábranami při mluvení jako dospělí (nezatěžují své vědomí strachem z dělání chyb!)
  • Snadněji se zapojují do výuky, rádi zpívají, učí se říkanky, básničky, nová slovíčka
  • Učí se intuitivně, mají úžasnou schopnost naslouchat a imitovat zvuky, mozek funguje jako houba, do 6. roku věku zachycují veškeré zvukové a obrazové podněty mnohem snadněji než později
  • Akceptují snáze instrukce a vedení lektora
  • Rádi se učí a zkoušejí nové a zajímavé věci “jen tak”, formou hry
  • Učení se jazyka pro ně není výukou v pravém slova smyslu (na otázku co jste dnes učili v angličtině, odpoví nic: “pouze” jsme zpívali anglické písničky, hráli hry s anglickými slovíčky, atd…)
  • Vytvoření kladného vztahu k angličtině ve věku okolo 3-4 let má pozitivní a nenahraditelný vliv na učení se cizímu jazyku v pozdějším věku

Proč je důležité začít s výukou co nejdříve?

Je prokázáno, že obdobím největších jazykových schopností je věk mezi 2. a 8. rokem věku dítěte. Dítě je totiž zhruba od 18 měsíců věku geneticky naprogramováno osvojit si řeč, přičemž tato schopnost se nenávratně vytrácí okolo 7. roku věku dítěte.

Z hlediska rozvoje jazykových schopností je tato etapa neopakovatelná. Důvodem je typická spontánnost projevu dětí, většinou absence zábran a kontroly. Jazykové schopnosti se proto s postupujícím věkem nezdokonalují, ale naopak postupně mizí.

Dalšími charakteristickými vlastnostmi dětí v tomto věku jsou pružnost nervové soustavy, imitační schopnosti, vysoká úroveň rozvoje paměti a schopnost sluchové diferenciace. Narozdíl od nás dospělých, kteří se cizímu jazyku učíme na základě explicitního pochopení mluvnických pravidel se malé dítě učí cizímu jazyku zcela odlišným způsobem. Děti se učí především prostřednictvím mnohočetných opakování a procvičování, napodobují dospělé, užívají metodu pokus-omyl a testují slova jimž nerozumějí.

Je třeba zdůraznit, že výukou cizího jazyka netrpí mateřský jazyk dítěte. Naopak děti hovořící více jazyky vykazují vysokou úroveň lingvistických schopností, jak je tomu například u dětí dvojjazyčných rodin.

Metodika výuky aneb ” jak na to”?

Je zřejmé, že výuka cizího jazyka u malých dětí má svá specifika a vyžaduje tudíž jiné výukové metody než je tomu u dospělých. Děti se nenásilnou a zábavnou formou učí novým slovíčkům, jednoduchým větným spojením, ale i písničkám a básničkám. U malých dětí se snažíme o co největší názornost ve výuce, takže používáme mnoha didaktických pomůcek a her, obrázkových plakátů, hraček, obrázkových knížek, apod. Děti si pak při hrách, při poslechu pohádek nebo hudby ani neuvědomují, že zároveň procvičují třeba slovní zásobu či jednoduchou konverzaci. Pro rodiče malých předškoláků jsme vypracovali MANUÁL, který by jim měl pomoci pochopit některé základní aspekty výuky u malých dětí.

Jsme si vědomi dětské hravosti a tvořivosti ale i možnosti únavy a kolísání pozornosti. Ve snaze děti motivovat a vzbudit v nich zájem o výuku jsou děti odměňovány obrázkovými razítky do sešitu.

Všechny děti dostávají na začátku školního roku poznámkový sešit, kde dětem vkládáme doplňkové materiály a pro rodiče sdělení o tom, co se v hodinách probíralo, jaká je nová slovní zásoba, a jaké jsou domácí úkoly, což se osvědčilo zvláště u rodičů, kteří si najdou čas s dětmi danou látku doma zopakovat. Snažíme se našim mladým studentům a jejich rodičům nabídnout i něco NAVÍC! Jedinečným online zdrojem inspirace a tipů k domácímu procvičování je náš BIG BENŮV KABINET!


TOP
COMPANY NAME
CONTACT US
Dolor aliquet augue augue sit magnis, magna aenean aenean et! Et tempor, facilisis cursus turpis tempor odio putonius mudako empero brutto populius giten facilisis cursus turpis balocus tredium todo.
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

REZERVACE KURZU > děti

Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
VÁMI VYBRANÝ KURZ:

VĚRNOSTNÍ SLEVA 700,- Kč! Student absolvoval kurz Big Ben School v předchozím šk. roce (platí i pro kurzy AJ v MŠ):
ANO     NE

 agree Souhlasím se zpracováním osobních údajů a potvrzuji, že jsem seznámen s informacemi o ochraně osobních údajů. Více na: https://www.big-ben.cz/oou. Smlouvu o výuce a všeobecné podmínky naleznete zde.

Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

REZERVACE KURZU > dospělí

Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
VÁMI VYBRANÝ KURZ:

 agree Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací ZDE.

REZERVACE PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

VÁMI VYBRANÝ TERMÍN:

SLEVA! Navštěvuje dítě kurzy Big Ben ve šk.roce 2015/2016 (platí i v MŠ)?
ANO
NE

NEBO VOLEJTE NA 777 562 788!

REZERVACE KURZU > MŠ
Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.VÁMI VYBRANÝ KURZ:

 agree Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací ZDE.

REZERVACE KURZU > děti
Děkujeme za zájem o jazykový kurz BIG BEN.
ONLINE REZERVACE 2024/2025 bude spuštěna v NEDĚLI 26.5.2024 od 8:30!
Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.
SUMMER CAMP 2016
Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

VÁMI VYBRANÝ TERMÍN:

SLEVA! Navštěvuje dítě kurzy Big Ben ve šk.roce 2015/2016 (platí i v MŠ)?
ANO
NE

NEBO VOLEJTE NA 777 562 788!

SEMINÁŘ, PRE-TESTY 2018
VZHLEDEM K OMEZENÉMU POČTU MÍST PROSÍM POTVRĎTE PŘEDEM SVOJI ÚČAST NA PRE-TESTECH CAMBRIDGE 2018. DĚKUJEME.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

Jméno:

E-mailová adresa:

Přihlašuji se na:

Dotaz:

To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed. Opište kód z obrázku>>>

REZERVACE KURZU > děti
Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

REZERVACE KURZU > děti

Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
VÁMI VYBRANÝ KURZ:

VĚRNOSTNÍ SLEVA 700,- Kč! Student absolvoval kurz Big Ben School v předchozím šk. roce (platí i pro kurzy AJ v MŠ):
ANO     NE

 agree Souhlasím se zpracováním osobních údajů a potvrzuji, že jsem seznámen s informacemi o ochraně osobních údajů. Více na: https://www.big-ben.cz/oou. Smlouvu o výuce a všeobecné podmínky naleznete zde.