PROGRESS GRADUATION SYSTEM

Systém pokročilostních stupňů BIG BEN SCHOOL

climb32Vážení rodiče,
náš dlouhodobý výukový plán je založen na systému pokročilostních stupňů (PGS – Progress Graduation System), který v sobě kombinuje jednak teoretické metodické postupy a zároveň poznatky a zkušenosti ověřené za několik let přímo v praxi při výuce cizího jazyka u dětí.

Tyto pokročilostní stupně (GRADES) na sebe navazují od věku 3 let dítěte až po úroveň cca 8. třídy žáka ZŠ. V průběhu studia budou děti skládat na jednotlivých stupních mezinárodní zkoušky pro děti: Cambridge Starters na stupni GRADE 3,4 a Movers na stupni GRADE 5,6. Tyto testy jsou sestaveny tak, aby pozitivně působily na budoucí jazykové studium dítěte a vedly jej přirozeným způsobem k dalšímu stupni, a to k mezinárodně uznávaným zkouškám pro dospělé: Cambridge KET, PET a FCE na úrovni A1, A2, resp. B1 (dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky – COMMON EUROPEAN FRAMEWORK). Pro Vaši lepší představu uvádíme stručný popis jednotlivých stupňů, které vypovídají o tom, co se děti na daném stupni učí a co by měli na konci školního roku umět a ovládat.

NABÍZÍME 14 RŮZNÝCH JAZYKOVÝCH ÚROVNÍ PRO DĚTI!

Žádná jiná jazyková škola v ČR nenabízí jazykové kurzy pro děti rozdělené do 14 různých stupňů dle pokročilosti a věku!


* Rozdělení odpovídá věku studenta při zahájení výuky ve 3-4 letech a studia bez přerušení či opakování některých ročníků. Výstupem z tohoto vzdělávacího programu je 17 až 18-letý student, který je dostatečně připraven na složení maturitní zkoušky z anglického jazyka, na přijímací zkoušky na VŠ, na studium anglického jazyka na kterékoli univerzitě u nás či v zahraničí a na pracovní uplatnění ve většině tuzemských i mezinárodních společností, firem a institucí. Více informací o uznávání mezinárodních zkoušek naleznete na www.cambridgeesol.cz.
TOP