×

Nové zprávy

BIG BEN® SCHOOL, s.r.o.

společnost v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vl. 54215

Vodní ul. 4450/17, 796 01 Prostějov
IČO: 277 17 151, DIČ: CZ27717151

INFOLINKA: 777 562 788
INFOLINKA 2: 774 068 819

PROGRESS GRADUATION SYSTEM

Systém pokročilostních stupňů BIG BEN SCHOOL

climb32Vážení rodiče,
náš dlouhodobý výukový plán je založen na systému pokročilostních stupňů (PGS – Progress Graduation System), který v sobě kombinuje jednak teoretické metodické postupy a zároveň poznatky a zkušenosti ověřené za několik let přímo v praxi při výuce cizího jazyka u dětí.

Tyto pokročilostní stupně (GRADES) na sebe navazují od věku 3 let dítěte až po úroveň cca 8. třídy žáka ZŠ. V průběhu studia budou děti skládat na jednotlivých stupních mezinárodní zkoušky pro děti: Cambridge Starters na stupni GRADE 3,4 a Movers na stupni GRADE 5,6. Tyto testy jsou sestaveny tak, aby pozitivně působily na budoucí jazykové studium dítěte a vedly jej přirozeným způsobem k dalšímu stupni, a to k mezinárodně uznávaným zkouškám pro dospělé: Cambridge KET, PET a FCE na úrovni A1, A2, resp. B1 (dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky – COMMON EUROPEAN FRAMEWORK). Pro Vaši lepší představu uvádíme stručný popis jednotlivých stupňů, které vypovídají o tom, co se děti na daném stupni učí a co by měli na konci školního roku umět a ovládat.

NABÍZÍME 14 RŮZNÝCH JAZYKOVÝCH ÚROVNÍ PRO DĚTI!

Žádná jiná jazyková škola v ČR nenabízí jazykové kurzy pro děti rozdělené do 14 různých stupňů dle pokročilosti a věku!

ÚROVEŇVĚK DÍTĚTEPOPIS ÚROVNĚUČEBNICECERTIFIKACE
PRESCHOOL 13 - 4 ROKYDěti se učí základní slova, zpívají písničky a hrají anglické hry. Tento první rok je zaměření na seznámení se s jazykem a základní slovní zásobou. Slovní zásoba: Počítání, barvy, pozdravy, zvířata, jídlo, oblečení, tělo, hračky, slovesa, škola. Učebnice: Cookie and friends A
PRESCHOOL 24 - 5 ROKŮPřidávají se nová slova a hlavně se začínají věty. Na děti mluvíme více anglicky a snažíme se naučit porozumění otázkám. Trvá i několik měsíců, než se děti naučí rozlišovat mezi otázkami a vychytat si v nich slova, která jsou pro ně důležitá.
PRESCHOOL 35 - 6 ROKŮSoustředíme se na mluvený projev dětí. Umíme základní tématické okruhy slovíček, rozumíme otázkám a učíme děti, aby je uměly používat. Formou her se snažíme děti přimět k mluvení. Slovesa - I am..., I am not..., I like..., I don´t like..., I can..., I can´t...
GRADE 16 ROKŮSlovní zásoba by se měla skládat ze slovíček obdobných těm, co jsme se naučili v MŠ (pozdravy, barvy, čísla, zvířata, jídlo, nápoje, oblečení, hračky, tělo...). Začínáme opatrně psát. Děti si tak uvědomují rozdílnost jazyků, výslovnosti a psaní slov.
GRADE 27 ROKŮVe 2. stupni se zaměřujeme především na psaní, které je velmi těžké. Děti s ním většinou první 2 až 3 měsíce mají potíže, ale již ke konci roku velmi překvapují. Tématické okruhy slovíček a frází z GRADE 1 se tentokrát učíme i psát. První testy:-)
GRADE 38 ROKŮZačínáme se učit gramatiku! Výborná učebnice Welcome 1 od Express Publishing určená standardně pro 5. třídu ZŠ. Výrazně se začíná projevovat náskok dětí, které chodí od malička. Děti skládají mezinárodní zkoušku pro děti Cambridge Starters.
GRADE 49 ROKŮVe čtvrtém ročníku používáme učebnici Tempo 1. Je velmi obsažná a pracovní sešit je plný výborných cvičení. Tato učebnice je určena 7. třídám základních škol. Present simple, Present continuous, Possesive adjectives, Object pronouns, Prepositions, ...
GRADE 510 ROKŮNa pátém stupni používáme učebnici Tempo 2. Jak už jsme zmiňovali, série učebnic Tempo je výborná. Je určená pro 8. třídu ZŠ. Gramatika (minulé i budoucí časy): Future (going to + verb, will), Should, Could, Past simple, Regular and irregular verbs
GRADE 611 ROKŮNa šestém stupni používáme učebnici Tempo 3. Gramatika i slovní zásoba jsou obsaženy v učebnici. Hodiny s rodilým mluvčím zaměřené na poslech a konverzaci. Obrovský význam těchto hodin s cizincem se projevuje v dlouhodobém horizontu.
GRADE 712 ROKŮNa sedmém stupni probíhá postupná a systematická příprava na jazykovou zkoušku KET (Key English Test). Přípravné testy, zkouška nanečisto. Tato zkouška odpovídá úrovni "A2 Waystage" dle CEF - Evropského referenčního rámce EU pro cizí jazyky.
GRADE KET13 ROKŮNa konci prvního semestru děti skládají zkoušku KET pro dospělé. Cambridge KET uznávají jako potvrzení jazykové způsobilosti státní i mezinárodní instituce a společnosti (Philips, Pepsi Cola, Motorola, L'Oréal, Electrolux, AgfaGevaert a další).
GRADE PET14 ROKŮSystematická příprava na jazykovou zkoušku PET (Preliminary English Test). Přípravné testy, zkouška nanečisto. Tato zkouška odpovídá úrovni "B1 Treshold" dle CEF - Evropského referenčního rámce EU pro cizí jazyky.
GRADE FCE 115 ROKŮSystematická příprava na jazykovou zkoušku FCE (First Certificate English).Tato zkouška odpovídá úrovni "B2 Vantage" dle CEF - Evropského referenčního rámce EU pro cizí jazyky. Je srovnatelná se všeobecnou státní zkouškou z angličtiny.
GRADE FCE 216 ROKŮSložení zkoušky FCE - např. UK Praha, Technická univerzita v Liberci, atd. - při přijímacím řízení připočítávají až 20 bodů, student je navíc zproštěn povinnosti absolvovat průběžné zápočtové testy. Zkoušku uznávají zaměstnavatelé i univerzity.


* Rozdělení odpovídá věku studenta při zahájení výuky ve 3-4 letech a studia bez přerušení či opakování některých ročníků. Výstupem z tohoto vzdělávacího programu je 17 až 18-letý student, který je dostatečně připraven na složení maturitní zkoušky z anglického jazyka, na přijímací zkoušky na VŠ, na studium anglického jazyka na kterékoli univerzitě u nás či v zahraničí a na pracovní uplatnění ve většině tuzemských i mezinárodních společností, firem a institucí. Více informací o uznávání mezinárodních zkoušek naleznete na www.cambridgeesol.cz.

TOP
COMPANY NAME
CONTACT US
Dolor aliquet augue augue sit magnis, magna aenean aenean et! Et tempor, facilisis cursus turpis tempor odio putonius mudako empero brutto populius giten facilisis cursus turpis balocus tredium todo.
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

REZERVACE KURZU > děti

Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
VÁMI VYBRANÝ KURZ:

VĚRNOSTNÍ SLEVA 700,- Kč! Student absolvoval kurz Big Ben School v předchozím šk. roce (platí i pro kurzy AJ v MŠ):
ANO     NE

 agree Souhlasím se zpracováním osobních údajů a potvrzuji, že jsem seznámen s informacemi o ochraně osobních údajů. Více na: https://www.big-ben.cz/oou. Smlouvu o výuce a všeobecné podmínky naleznete zde.

Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

REZERVACE KURZU > dospělí

Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
VÁMI VYBRANÝ KURZ:

 agree Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací ZDE.

REZERVACE PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

VÁMI VYBRANÝ TERMÍN:

SLEVA! Navštěvuje dítě kurzy Big Ben ve šk.roce 2015/2016 (platí i v MŠ)?
ANO
NE

NEBO VOLEJTE NA 777 562 788!

REZERVACE KURZU > MŠ
Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.VÁMI VYBRANÝ KURZ:

 agree Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací ZDE.

REZERVACE KURZU > děti
Děkujeme za zájem o jazykový kurz BIG BEN.
ONLINE REZERVACE 2024/2025 bude spuštěna v NEDĚLI 26.5.2024 od 8:30!
Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.
SUMMER CAMP 2016
Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

VÁMI VYBRANÝ TERMÍN:

SLEVA! Navštěvuje dítě kurzy Big Ben ve šk.roce 2015/2016 (platí i v MŠ)?
ANO
NE

NEBO VOLEJTE NA 777 562 788!

SEMINÁŘ, PRE-TESTY 2018
VZHLEDEM K OMEZENÉMU POČTU MÍST PROSÍM POTVRĎTE PŘEDEM SVOJI ÚČAST NA PRE-TESTECH CAMBRIDGE 2018. DĚKUJEME.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

Jméno:

E-mailová adresa:

Přihlašuji se na:

Dotaz:

To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed. Opište kód z obrázku>>>

REZERVACE KURZU > děti
Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

REZERVACE KURZU > děti

Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
VÁMI VYBRANÝ KURZ:

VĚRNOSTNÍ SLEVA 700,- Kč! Student absolvoval kurz Big Ben School v předchozím šk. roce (platí i pro kurzy AJ v MŠ):
ANO     NE

 agree Souhlasím se zpracováním osobních údajů a potvrzuji, že jsem seznámen s informacemi o ochraně osobních údajů. Více na: https://www.big-ben.cz/oou. Smlouvu o výuce a všeobecné podmínky naleznete zde.